แตงกวาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการต่อกิ่ง

แตงกวาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการต่อกิ่ง

Suelmann กล่าว “ในตลาดที่มีการต่อกิ่ง มันยากที่จะละทิ้งมัน จำเป็นต้องมีความต้านทานต่อรากในระดับที่สูงมากซึ่งยังคงไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์”ความสนใจในการต่อกิ่งมีจำกัดเท่านั้น Bal กล่าว “เฉพาะในเอเชีย (จีนและญี่ปุ่น) ต้นแตงกวาส่วนใหญ่มีการต่อกิ่ง และเราไม่ควรลืมว่าการต่อกิ่งนั้นค่อนข้างแพง อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราเห็นความสนใจในการต่อกิ่ง ตอ C. sativusมากขึ้น สิ่งนี้

ทำให้เข้ากันได้ดีขึ้นระหว่างต้นตอและกิ่งตอนแตงกวากับแตงกวา”

ออสต์มีมุมมองที่แตกต่างกันและแบ่งปันว่าการต่อกิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกแตงกวาในเรือนกระจก “ผลผลิตและความต้านทานของพันธุ์ของเราได้รับการทดสอบกับพืชที่ไม่ต่อกิ่งเพื่อยืนยันว่าพันธุ์จะให้ผลผลิตแม้ว่าจะมีการเพาะปลูกตามมาตรฐานก็ตาม การปลูกถ่ายอวัยวะที่มีศักยภาพจะช่วยเพิ่มศักยภาพผลผลิตและคุณภาพ ความจำเป็นในการต่อกิ่งในอนาคตจะยังคงมีความสำคัญหรือไม่นั้นขึ้นอยู่

กับแนวทางทางกฎหมายในการปฏิบัติการปรับปรุง

พันธุ์สมัยใหม่เช่น CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) อนุภาคนาโนสามารถมีบทบาทเชิงบวกในแง่นี้ได้เช่นกัน”จินที่ “เป็นมิตรกับสภาพอากาศ” เครื่องแรกของโลกถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ โดยใช้ถั่วลันเตา ห้าปีของการวิจัยที่ Abertay University และ James Hutton Institute ในสกอตแลนด์ โดยความร่วมมือกับ Arbikie Distillery ได้ถึงจุดสุดยอดของการเปิดตัวเหล้ายิน Nàdar ตัวใหม่ในวันนี้

สร้างขึ้นโดยซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 Kirsty Black โดยขวด Nàdar ขนาด 700 มล. แต่ละขวดมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ -1.54 กก. CO2e (เทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์) ซึ่งหมายความว่าขวดนี้หลีกเลี่ยงคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าที่มันสร้างขึ้น ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมนี้ ซึ่งดีกว่าข้าวสาลีแบบดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด ทำได้โดยใช้ส่วนประกอบที่มีประโยชน์ทั้งหมดของถั่วจากกระบวนการลอกเปลือก 

และการกลั่นออก เพื่อสร้างอาหารสัตว์ที่ปลูกเอง

นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากความสามารถตามธรรมชาติของถั่วลันเตาในการจัดหาไนโตรเจนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตจากชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการที่เรียกว่า ‘การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ’ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในระหว่างการเก็บเกี่ยว ไนโตรเจนบางส่วนจะถูกทิ้งไว้ในแปลงนาในเศษซากพืช ซึ่งช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและหน้าที่สำหรับ

การเพาะปลูกครั้งต่อไปในการหมุนเวียน 

จึงช่วยลดความจำเป็นในการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ในระหว่างการกลั่น ผลพลอยได้ที่เรียกว่า ‘น้ำเชื่อมพอทเอล’ ถูกสร้างขึ้นจากโปรตีนถั่วลันเตาที่เหลือและยีสต์ที่ใช้แล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงได้ เป้าหมายคือเพื่อชดเชยต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงของการนำเข้าอาหารสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาจากถั่วเหลืองและมักจะมาจากป่าดงดิบและบริเวณเซอร์รา โด

Credit : สล็อต / ยูฟ่าสล็อต