การรับจ้างออกกฎหมาย: Aloysius Toe ประณามกระบวนการฟ้องร้องของศาลฎีกาของไลบีเรีย

การรับจ้างออกกฎหมาย: Aloysius Toe ประณามกระบวนการฟ้องร้องของศาลฎีกาของไลบีเรีย

คำร้องล่าสุดจากสมาชิกสภานิติบัญญัติจำนวนหนึ่งที่ไม่พอใจ (วุฒิสมาชิก Dan Morais, Peter Coleman และ Jim Tornolah และผู้แทน George Mulbah และ Numene Bartekwah) เรียกร้องให้มีการถอดถอนผู้พิพากษาสมทบสามคนของศาลฎีกาแห่งไลบีเรียสำหรับความเห็นในการพิจารณาคดีซึ่ง เมื่อเร็วๆ นี้ผู้พิพากษาสมทบได้รับการวินิจฉัยในกรณีจรรยาบรรณล่าสุด ซึ่งถูกชี้นำไปในทางที่ผิด ขาดการไตร่ตรอง ละเมิดมาตรา 73 ของรัฐธรรมนูญไลบีเรีย และชวนให้นึกถึงการรับจ้างทางการเมือง ซึ่งเป็นความพยายามที่จะหักแขนตุลาการที่ปฏิบัติหน้าที่

มาตรา 73 บัญญัติว่า

 “ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ตุลาการถูกเรียกตัว … หรือไต่สวนทางแพ่ง … ในกรณีของบุคคลหรือผู้มีอำนาจใด ๆ เนื่องจากความเห็นของศาลที่แสดงหรือแสดงความคิดเห็น คำให้การของศาลและการดำเนินการทางศาลที่เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดีในศาลเปิด หรือในห้องขัง เว้นไว้แต่กบฏหรืออาชญากรอื่น อาบัติหรือละเมิดความสงบ ถ้อยแถลงและการกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในระหว่างการพิจารณาคดีจะได้รับสิทธิพิเศษ…”

การกระทำของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ดื้อรั้นทั้งห้าที่จะพิจารณาคำร้องเพื่อถอดถอน หรือความพยายามใด ๆ ของสภาผู้แทนราษฎรในการยื่นคำร้องดังกล่าว เป็นการละเมิดอย่างชัดแจ้งต่อมาตรา 73 ของรัฐธรรมนูญไลบีเรีย ถือเป็นการละเมิดหลักคำสอนของการแยก อำนาจและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย

เห็นได้ชัดว่าบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 71) ที่ใช้โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ดื้อรั้นทั้งห้านั้นใช้ไม่ได้กับความเห็นของตุลาการหรือตุลาการ มาตรา 71 อ้างถึงและใช้กับการกระทำ พฤติกรรม และการกระทำนอกเหนือไปจากความเห็นของศาล

ในทางเลือกอื่น อาจใช้มาตรา 71 กับความเห็นของศาล เฉพาะเมื่อและเมื่อความเห็นของศาลมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีอยู่ในกรณีปัจจุบัน

แม้ว่าความคิดเห็นของผู้พิพากษาสมทบทั้งสามจะได้รับอิทธิพลจากมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเมืองในปัจจุบัน แต่ก็ไม่มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายใดที่ห้ามการพิจารณาคดีดังกล่าว มาตรา 71 ระบุว่า “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาสมทบในศาลฎีกาและผู้พิพากษาในศาลรองลงมา… อาจถูกถอดถอนเมื่อสภานิติบัญญัติกล่าวโทษและตัดสินลงโทษโดยพิจารณาจากการประพฤติผิดที่พิสูจน์ได้ การฝ่าฝืนหน้าที่อย่างร้ายแรง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จากตำแหน่งของพวกเขา หรือถูกตัดสินในศาลในข้อหากบฏ ติดสินบน หรืออาชญากรรมที่น่าอับอายอื่นๆ”

ผู้พิพากษาสมทบทั้งสาม

ได้ให้ความเห็นทางกฎหมายตามความเข้าใจและการตีความกฎหมาย โดยเห็นว่าสมเหตุสมผล เหมาะสม และรอบคอบตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน หากไม่มีหลักฐานการประพฤติมิชอบในส่วนของผู้พิพากษาสมทบ หรือหลักฐานการมีอิทธิพลภายนอกต่อการกระทำของผู้พิพากษาสมทบ ไม่มีทางที่การให้ความเห็นของตุลาการเช่นในกรณีปัจจุบัน จะถือเป็น “การประพฤติผิดที่พิสูจน์แล้ว การฝ่าฝืนหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้….”

แม้ว่าก่อนหน้านี้ศาลฎีกามีคำตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ที่สนับสนุนความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของจรรยาบรรณใน Mappy-Poison v, RL ก็ยังคงอยู่ในอำนาจที่จะลบล้างความคิดเห็นดังกล่าว หรือให้ข้อยกเว้นและการยกเว้นที่และเมื่อใดที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ศาลทำในคดีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Liberty Party และ Harrison Karweah

นั่นคือกฎหมายของแผ่นดิน และเราทุกคนต้องเคารพกฎหมายนี้และละเว้นจากความพยายามที่มีเป้าหมายเพื่อบีบบังคับผู้พิพากษาของเราให้ยอมจำนนผ่านการแสดงเจตนาที่ไร้ความปรานีของการคุกคามทางกฎหมายที่เข้าใจผิดว่าเป็นการฟ้องร้อง

แม้ว่า ด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาอันทรงเกียรติ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยโดยส่วนตัวกับความเห็นล่าสุดของศาลที่ตีความหลักจรรยาบรรณ ((ทั้งในเหตุผลและบทสรุปของกฎหมาย) อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่อท่าทีที่เหยียดหยามและเห็นอกเห็นใจของ สมาชิกสภานิติบัญญัติเอาแต่ใจห้าคนเรียกร้องให้มีการถอดถอนผู้พิพากษาสมทบสามคนที่ลงมติเห็นชอบในความเห็นนี้

การไม่เห็นด้วยกับการตีความกฎหมายของศาลไม่รับประกันว่าจะมีการฟ้องร้อง เนื่องจากผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาตีความกฎหมาย แม้ว่าจะขัดแย้งหรือผิดก็ตาม ก็ไม่ใช่ความผิดที่สามารถฟ้องร้องได้ 

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ทางเลือกเดียวที่สมาชิกสภานิติบัญญัติทำได้คือออกกฎหมายที่จะล้มล้างคำตัดสินของศาลและการตีความกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล ไม่ใช่การขู่ว่าจะฟ้องร้อง

Credit : triplefastluck.com
blackcloudfactor.com
goldstimul.com
lafamillemasse.com
fattedcalf.net
facemaskschina.com
favrauddesign.com
saludfamiliarforever.com
fleshisfiction.com
farmasiint.net
nordfranchecomtehandball.net
chatbul.net