สล็อตแตกง่าย ‘ไม่ได้วัดความหิว’: แหล่งข่าวกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารายงานดัชนีความหิวทั่วโลก ‘ขาดความแข็งแกร่งทาง

สล็อตแตกง่าย 'ไม่ได้วัดความหิว': แหล่งข่าวกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารายงานดัชนีความหิวทั่วโลก 'ขาดความแข็งแกร่งทาง

สล็อตแตกง่าย รายงานล่าสุดระบุว่า ดัชนีความหิวโหยทั่วโลก (GHI) ซึ่งอินเดีย อยู่ใน อันดับที่ 107 จากทั้งหมด 121 ประเทศ เกินความคาดหมายของความหิวโหย ขาดความแข็งแกร่งทางสถิติ และประสบปัญหาการนับจำนวนหลายครั้ง แหล่งข่าวของกระทรวงสาธารณสุขของสหภาพกล่าวเมื่อวันอังคาร พัฒนาขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าโลกจะบรรลุ ‘ความหิวเป็นศูนย์’ ภายในปี 2573 โดยเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) คะแนน GHI ได้มาจากหน่วยงาน

ของสหประชาชาติและหน่วยงานพหุภาคีอื่นๆ และอ้างอิงจากข้อมูลที่แก้ไขล่าสุดสำหรับตัวบ่งชี้ทั้งสี่ตัว : ภาวะขาดสารอาหาร ภาวะแคระแกร็น การสูญเสียเด็ก และการเสียชีวิตในเด็ก ดัชนีความหิวทั่วโลกให้คะแนนอินเดียที่ 29.1 และระบุระดับความหิวโหยในประเทศว่า “ร้ายแรง”

แหล่งข่าวอ้างจากสภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดีย แหล่งข่าวกล่าวว่า ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ได้วัดความหิวตามลำพัง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาการของความหิวเพียงอย่างเดียว

มาตรการหลายอย่างที่ใช้ในการพัฒนาดัชนีที่วัดความหิวเป็น “อาจเป็นบริบท” เจ้าหน้าที่กล่าวพร้อมเสริมว่า “GHI เกินความเป็นจริงในการวัดความหิว ขาดความแข็งแกร่งทางสถิติ มีปัญหากับการนับหลายครั้ง และให้ตัวแทนที่สูงขึ้น – ลูกห้าคน”

คุณรู้หรือไม่ว่าผู้ช่วยเสียงสามารถส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กได้?

ทารกมีผิวเป็นขุยและแห้ง? รู้จัก 5 วิธีแก้ไขสำหรับฤดูหนาว

ในแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ที่ออกโดยกระทรวงสตรีและการพัฒนาเด็ก ระบุว่า ตัวชี้วัดสามในสี่ที่ใช้สำหรับการคำนวณดัชนีคือตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเด็ก และไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้ “การประมาณการตัวบ่งชี้ที่สี่และสำคัญที่สุดของสัดส่วนประชากรที่ขาดสารอาหาร (PoU) อิงจากการสำรวจความคิดเห็นที่ดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กมาก 3,000 คน” รายงานระบุในแถลงการณ์วันที่ 15 ตุลาคม

ตามดัชนี อัตราการสูญเสียเด็กของอินเดีย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า

การตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อยู่ที่ 19.3% ซึ่งสูงที่สุดในโลก “อัตราการสิ้นเปลืองเด็กของอินเดียที่ 19.3% นั้นสูงที่สุดในประเทศใด ๆ ในโลกและเป็นแรงผลักดันให้ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคนี้สูงขึ้นเนื่องจากมีประชากรจำนวนมากของอินเดีย” รายงานระบุ การสิ้นเปลืองเด็กในอินเดียแย่ลงจาก 15.1% ในปี 2555-2559 ถึง ร้อยละ 19.3 ในปี 2560-2564

อย่างไรก็ตาม อินเดียแสดงให้เห็นการปรับปรุงในพารามิเตอร์สองประการของการแคระแกร็นในเด็กจากร้อยละ 38.7 ในปี 2555-2559 เป็นร้อยละ 35.5 ในปี 2560-2564 และการเสียชีวิตของเด็กจากร้อยละ 4.6 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 3.3 ในปี 2563

ในถ้อยแถลงล่าสุด เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ตัวชี้วัดไม่ได้เป็นผลมาจากความหิวโหยเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอาการเหล่านี้พบเห็นได้ในหมู่คนรวยด้วยเช่นกัน ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ เช่น น้ำดื่ม การสุขาภิบาล พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารนอกเหนือจากความหิว แหล่งข่าวระบุ การตีความ ‘ความหิว’ ตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพของเด็กนั้นไม่ใช่ทั้งทางวิทยาศาสตร์และไม่มีเหตุผล สล็อตแตกง่าย